Tasting Scores
Bij de afbeeldingen van de bierflessen en blikken heb ik, na het proeven, het bier een score gegeven. Deze score is mijn persoonlijke mening. Hieronder is vermeld wat deze score inhoudt.

At the pictures from the bottles and cans I gave the beers after tasting a score. This score is my personal opinion. Below an explanation of the scores.
Voor de poging om een bier te brouwen. For having a try to make beer
Yach ! Niet om te drinken. Yach ! Don't even try to drink this one.
Niet door de keel te krijgen. My gorge rose at this stuff.
Middelmatig. Mediocre.
Lekker maar geen top. Nice but no summit
Goed doordrinkbaar bier. Good drinkable beer.
Zeer goed, stuur me maar een krat. Very good, send me a crate
Zeer goed, stuur me maar twee kratjes. Very good, send me two crates
Zeer zeer goed, stuur me maar een gros. Very, very good, send me a gross
Uitmuntend, altijd een paar kratten in voorraad hebben. Excellent, have some crates in store